Kansenongelijkheid in het onderwijs - voor de Volkskrant


Jongeren die van huis uit niet vertrouwd zijn met het wereldje van hoogopgeleiden, hebben het moeilijk op de universiteit. Uitkomst biedt een pedagogisch klimaat, gericht op de emancipatie van deze groep. “Willen we echt iets aan kansenongelijkheid doen dan moeten we niet de kinderen, maar de fabriek zelf veranderen”.


Essay: Milio van de Kamp

Inequality in education - for Dutch newspaper de Volkskrant
Young people who are not familiar with the world of highly educated people from home have a hard time at university. The solution is a pedagogical climate, aimed at the emancipation of this group. “If we really want to do something about inequality of opportunity, we should not change the children, but the factory itself”.

Essay: Milio van de KampAll works © Margriet Osinga 2024  —  info@margrietosinga.nl   ︎  ︎  ︎  ︎