Cover en magazine illustraties - voor Stichting Democratie & Media


1) Toekomstbestendige journalistiek. 2) Weerbare rechtsstaat. 3) Over Stichting Democratie en Media. 4) Financieren. 5) Steunen en verbinden. 6) Daadkrachtige democratie. 7) Financiën. 8) Fonds Burgerbewegingen. 9) Aanjagen en initiëren. 10) Overzicht gesteunde initiatieven. 11) Organisatie, bestuur en toezicht.Cover and magazine illustrations - for Stichting Democratie & Media
1) Future-proof journalism. 2) Resilient rule of law. 3) About Stichting Democratie & Media. 4) Financing. 5) Support and connect. 6) Decisive democrats. 7) Finances. 8) Citizen Movement Fund. 9) Drive and initiate. 10) Overview of supported initiatives. 11) Organization, management and supervision.All works © Margriet Osinga 2024  —  info@margrietosinga.nl   ︎  ︎  ︎  ︎